ACHTERGROND

 
 
In 2009 zette ik mijn eerste stap als woordvoerder, bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. In 2011 ging ik aan de slag bij het ministerie van OCW, waar ik vanaf 2016 Coördinerend Woordvoerder van de minister was.
 
Sinds 2020 werk ik als allround communicatiestrateeg. Zo werkte ik bij het Nationaal Archief aan een krachtenveldanalyse en bouwde bij de COVID-19 projectdirectie van VWS  mee aan het Coronadashboard.